Liberec - Liberecký krajNákupní centra a obchodní domy v Liberci

Liberecký kraj > Liberec

Liberec

Nákupní centra a obchodní domy v Liberci

Statutární město Liberec, ve kterém žije přes sto tisíc obyvatel, leží na severu Čech v Libereckém kraji, jehož je krajským městem. Rozloha města je přes 106km2. Městem protéká včetně svých přítoků Lužická Nisa. Přirozené vodní plochy nacházející se na tomto území jsou rybníky jako např. Vesecký, Kačák nebo Seba. První zmínky o založení osady na tomto místě jsou ze 13. Století a jednalo se zřejmě o odpočinková stanoviště na obchodní cestě, která vedla z Čech do Lužice. Rok 1577 přinesl Liberci městské právo. Díky rozvoji textilního průmyslu ve století osmnáctém začalo město vzkvétat. Spousta památek pak pochází z období 19. století, kdy byly budovány nejrůznější dnešní pamětihodnosti. V Liberci jsou také známé vysoké školy, střední školy a gymnázia, kam ročně zamíří spousty studentů. Stejně tak i průmysl je v tomto městě rozšířený. Nejvíce se však jedná o průmysl automobilní, polygrafický, potravinářský a v minulosti to byl i průmysl textilní, který však v této době velmi upadá.

Liberec, jako většina moderních měst v ČR, vystavěla v posledních letech šest větších i menších obchodních center. Jde o nákupní centra Nisa, Forum Liberec, Liberec Plaza, OC Delta, Géčko a Nákupní park Severka Liberec. I díky těmto obchodním centrům je dnes v Liberci přes 207 obchodů, jsou to také např. Pekařství Bláha, Datart, Planeo Quick Time, Albi či Euro Lidovka.

Navigace

TOPlist